آموزش وردپرس
خانه / ارائه خدمات / سفارش محصول

سفارش محصول

نحوه ارائه خدمات

بدون تردید بهترین شکل دریافت سرویس از این مرکز مراجعه حضوری می باشد که شامل مراحل زیر می باشد: پذیرش، معاینه و نقشه کشی پرو وسیله ساخته شده، آموزش، تمرین و تحویل لکن بدلیل بعد مسافت برای بعضی از بیماران روش دیگری نیز وجود دارد که آن مراجعه به نمایندگان …

ادامه نوشته »