آموزش وردپرس
خانه / محصولات / بریس پیشبرنده / بریس پیشبرنده
بریس پیشبرنده

بریس پیشبرنده

بریس پیشبرنده ویژه­ بیماران ضایعه نخاعی و یا دارای ناتوانی شدید ستون فقرات و پاها دارای قابلیت های ذیل می باشد:

 • امکان تفکیک به سه قسمت جدا از هم که پوشیدن و در آوردن بریس را بسیار ساده می سازد، در حالی که نمونه های قدیمی یکپارچه می باشند.
 • مجهز به سیستم پیشبرنده که به راست کردن ستون فقرات و حرکت پاها به جلو کمک می نماید.
 • تعبیه مفصل بین پاها که از برخورد پاها به یکدیگر و یا انحراف حرکتی جلوگیری می­نماید.
 • دارای مفاصل اتوماتیک ضامن دار در مفصل ران که با زدن ضامن ها، بیمار می تواند بنشیند و با ایستادن بیمار، بلافاصله ستون فقرات قفل می شود.

بریس پیشبرنده همراه با واکر چرخدار برای بیماران ضایعه نخاعی و MS استفاده می شود. لازم به ذکر است که بیماران ضایعه نخاع گردنی با کمک تراپیست می توانند از بریس پیشبرنده استفاده نمایند.

بریس پیشبرنده ویژه­ بیماران ضایعه نخاعی و یا دارای ناتوانی شدید ستون فقرات و پاها دارای قابلیت های ذیل می باشد:

 • امکان تفکیک به سه قسمت جدا از هم که پوشیدن و در آوردن بریس را بسیار ساده می سازد، در حالی که نمونه های قدیمی یکپارچه می باشند.
 • مجهز به سیستم پیشبرنده که به راست کردن ستون فقرات و حرکت پاها به جلو کمک می نماید.
 • تعبیه مفصل بین پاها که از برخورد پاها به یکدیگر و یا انحراف حرکتی جلوگیری می­نماید.
 • دارای مفاصل اتوماتیک ضامن دار در مفصل ران که با زدن ضامن ها، بیمار می تواند بنشیند و با ایستادن بیمار، بلافاصله ستون فقرات قفل می شود.

بریس پیشبرنده همراه با واکر چرخدار برای بیماران ضایعه نخاعی و MS استفاده می شود. لازم به ذکر است که بیماران ضایعه نخاع گردنی با کمک تراپیست می توانند از بریس پیشبرنده استفاده نمایند.

موارد کاربرد بریس پیشبرنده و واکر پیشگام

اصولا” بریس پیشبرنده و واکر پیشگام به بیمار ضایعه نخاعی کمک می نماید تا با جبران بخشی از ضعف حرکتی ،ثبات و تعادل جسمی خود شرایط لازم  را برای انجام حرکت و راه رفتن بدست آورد ، پس در کلیه بیماریها و عو ارضی که این سه عنصر اصلی با ضعف و یا فقدان روبرو می گردند می تو ان به استفاده از این وسایل توجه نمود که عمده این مو ارد به شرح زیر می باشد:

 • بیماریهای مادر زادی مانندمیلومننگوسل که به دلیل فلج اندام تحتانی ،بیمار تو انایی حرکتی خود را از دست داده و برای انجام آن نیاز به  وسایل کمکی دارد . در مو ارد بیماری P برحسب شدت و تشخیص پزشک متخصص این سرویس انجام  می گیرد که به کمک والدین تمرین انجام می گیرد.
 • بیماریهای عصبی-عضلانی مانند  S   که به تدریج ضعف کلی در اندامها و خصوصا پاها مشاهده می شود که طبق نظر متخصصین این سرویس ارائه می گردد.
 • آسیب های مغزی که امکان کنترل وانجام هماهنگ حرکات وجود ندارد به کمکتراپیست  (فیزیوتراپیست ،کاردرمان ویا یکی از اعضاءخانواده ) تمرین انجام می گیرد.
 • حوادث فیزیکی که منجر به آسیب طناب نخاعی می گردند که در سه نوع می باشد.
 • گوادروپلژی: که در این ضایعه مهره های چهارم تا هشتم گردنی آسیب دیده وبیمار علاو ه بر از دست دادن حرکت در ستون فقرات و پاها ،از ناحیه دستها نیز دچار ضعف و ناتوانی می گردد که به کمک  تراپیست تمرین انجام می گیرد .
 • پاراپلژی:در این افراد عموما مهره های پشتی که عمدتا T4 تا   T12    ومهره های کمری آسیب دیده و بیمار تو انایی حرکتی در بخشی از ستون فقرات و پاها را از دست می دهند .
 • پاراپارزی: در این افراد آسیب نخاعی خفیف بوده و بیمار می تو اند با باقیمانده قدرت حرکتی خود در سطح بهتر و مسافت بیشتر و خستگی کمتری حرکت راه رفتن را به انجام رساند .

بریس پیشبرنده

محاسن استفاده از بریس پیشبرنده و واکر پیشگام :

همانگونه که قبلا اشاره شد ،افراد مبتلا به آسیبهای نخاعی و مغزی و عصبی عضلانی در انجام حرکت و حفظ تعادل دچار مشکل می باشند بنابراین وظیفه اصلی این  وسایل تو انبخشی نیزکمک به جبران این ناتوانیها می باشند .این اهداف با مکانیزمهای بکار گرفته شده در این وسیله ممکن می گرددکه به شرح زیر  می باشد.

 • حفظ ثبات :جهت دستیابی به این منظور ،کل بدنه بریس مانند یک چهار چوب بدن را در برگرفته و ثبات را ایجاد می نماید ولی مهم اینست که این ثبات در مفاصل هیپ دائمی نبوده و در زمان تمایل بیمار به حرکت قابل کنترل می باشد .در نمونه های قدیمی بریس که در مفاصل هیپ (ران ) از نوع Drop Lock (دراپ لاک ) استفاده  می گردیده اگر چه در زمان ایستادن ثبات بخوبی فراهم می گردد  ولی در زمان حرکت ،امکان آزادی مفصل و انجام حرکت در دامنه حرکتی لازم میسر نمی باشد که بالاجبار بیمار اقدام به چرخاندن کل تنه و لگن برای به جلو راندن پاها می کند که نتیجه آن علاوه بر خستگی زیاد ،غلط راه رفتن و حرکات چرخشی و نهایتا”زشت راه رفتن می گردد،در حالیکه در مفاصل هیپ بریس پیشبرنده مکانیزمی وجود دارد که اندامیکه در فاز SWING (حرکت در فضا) می باشد ، دارای دامنه حرکتی آزاد گردیده و حرکت خود را به صورت نرمال و عادی و دور از حرکات اضافی انجام داده و مفصل دیگر که در  STANCE   می باشد قفل و بیحرکت می گردد که باعث ایجاد ثبات در کمربند بریس و کل ستون فقرات می گردد.با اتمام حرکت در پای آزاد ،مفصل ران  قفل شده ومفصل ران طرف دیگر آزا دگردیده و آماده حرکت می گردد.
 • تنظیم حرکت : برای این منظور از یک مفصل در بین پاها استفاده گردیده است که وظائف زیر را به عهده دارد :
 • اینمفصل از نزدیک شدن پاها، خصوصا در افرادیکه دارای اسپاسم می باشند، در حین راه رفتن جلوگیری می نماید و پاها را در فاصله مناسب از یکدیگر چه درحین راه رفتن و چه در ایستادن نگاه می دارد.
 • اینمفصل از چرخش پاها به خارج یا داخل جلوگیری کرده و پاها دقیقا در راستای خود به جلو حرکت می کنند.
 • مساعدت در موارد فوق باعث ایجاد حرکت پاندولی و قابل کنترل مناسبی در پاها می گرددکه مفصل میانی نقش اصلی را برعهده دارد .
 • میزان طول گام هادر بریس پیشبرنده با تنظیم کابل کناری مکانیزمپیشبرنده قابل کنترل می باشد.
 • آزاد کردن مفاصل ران در نمونه های قدیمی به سختی و معمولا با آسیب انگشتان تراپیست همراه می باشد که در این سیستم فقط با زدن دو ضامن ،مفاصل هیپ، آزاد و بیمار آماده نشستن می گردد.
 • به همین ترتیب، قفل شدن مفاصل ران نیز معمولا بسیار دشو ار می باشد، در حالیکه در این سیستم بلافاصله با ایستادن بیمار و اعمال حرکت EXT  در هیپ، مفاصل بطوراتوماتیک قفل می گردند.

از دیگر محاسن مهم بریس پیشبرنده، سهولت در پوشیدن و در آوردن بریس می باشد . طبق تحقیقات صورت گرفته، یکی از دلایل مهم عدم استفاده از بریس های معمولی یک تکه بودن آنها و سختی در پوشیدن و در آوردن آنها می باشد که معمولا منجر به کمردردهای شدید در افرادکمک کننده بعلت لزوم  بلندکردن بیمار می باشد در حالیکه بریس های پیشبرنده از سه قسمت جدا از هم شامل کمربند طبی، پای راست و پای چپ ساخته شده که بصورت مجزا روی بدن بیمار و بدون نیاز به بلندکردن او بسته می شود و سپس به راحتی به یکدیگر متصل می گردند.

درباره ی admin

همچنین ببینید

تردمیل تعادلی هیدرولیکی

تردمیل تعادلی هیدرولیکی

از آنجا که بیشتر افراد مبتلا به ناتوانی حرکتی، با افزایش وزن و نیز بیماری …

۲ کامنت ها

 1. سلام چطوری سفارش بدیم؟ قیمت چقدره؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *