آموزش وردپرس
 • تردمیل راه برنده بیماران ضایعه نخاعی

  با توجه به اهمیت انجام تمرین راه رفتن در کشورهای پیشرفته، نمونه های جدیدی از تردمیل طراحی شده است تا ضمن حذف اعمال فشار بر روی دست های بیمار و احتمال ابتلا به آرتروز، موجبات خستگی کمتر و طی مسافت بیشتر را برای این افراد فراهم نماید. به این ترتیب که بیمار با پوشیدن بریس وارد تردمیل راه برنده شده و با نصب اتصالات مربوطه، به راحتی درون تردمیل می ایستد و با روشن نمودن دستگاه، پاها به ترتیب به جلو حرکت می نمایند. از محاسن این دستگاه قابلیت تنظیم سرعت متناسب با توانمندی بیمار و تنظیم سیستم جلوبرنده متناسب با توانایی حرکتی بیمار می باشد.

 • تردمیل تعادلی جک دار

  از آنجا که بیشتر افراد مبتلا به ناتوانی حرکتی، با افزایش وزن و نیز بیماری و درد مفاصل زانو و مچ دست درگیر می باشند، واکر تعادلی، مجهز به یک جک بلند کننده بیمار شده اند، به نحویکه بیمار به راحتی از روی تخت و یا صندلی چرخدار، به روی صندلی واکر تعادلی منتقل می شود و سپس تراپیست با بالا بردن جک، بیمار را از حالت نشسته و بدون اعمال فشار روی پاهای بیمار به حالت ایستاده منتقل می نماید.

 • بریس پیشبرنده پیشگام

  اصولا” بریس پیشبرنده و واکر پیشگام به بیمار ضایعه نخاعی کمک می نماید تا با جبران بخشی از ضعف حرکتی ،ثبات و تعادل جسمی خود شرایط لازم را برای انجام حرکت و راه رفتن بدست آورد ، پس در کلیه بیماریها و عو ارضی که این سه عنصر اصلی با ضعف و یا فقدان روبرو می گردند

 • شرکت توآن آفرینش پیشگام

  مرکز تخصصی بریس پیشبرنده ویژه بیماران ضایعه نخاعی می باشد که باسابقه۱۵ ساله خود در زمینه ارائه بریس پیشبرنده و واکر پیشگام در سال ۸۹ با عضویت در شهرک علمی و تحقیقاتی و با ارتقاء ساختار تشکیلاتی خود به منظورایجاد مجموعه ای منسجم و هماهنگ و باعنایت به حجم گسترده حوزه فعالیت به شرکت تبدیل گردید.

 • بریس پیشبرنده پیشگام

  اصولا” بریس پیشبرنده و واکر پیشگام به بیمار ضایعه نخاعی کمک می نماید تا با جبران بخشی از ضعف حرکتی ،ثبات و تعادل جسمی خود شرایط لازم را برای انجام حرکت و راه رفتن بدست آورد ، پس در کلیه بیماریها و عو ارضی که این سه عنصر اصلی با ضعف و یا فقدان روبرو می گردند